Fair CosmEthics

Det naturliga valet av kroppsvård som är producerad med rättvisa.

Fair trade
Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.
Barnarbete och diskriminering motverkas.
Demokratin och organisationsrätten främjas.
Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.
www.fairtrade.se