På Guestify utgår vi från våra kunders kunder. I allt vi gör. Det för med sig att vi även arbetar hårt med en central fråga i alla människors liv, det vill säga miljön. Under många år har vi byggt upp en erfarenhet och kunskap om hur det vi levererar påverkar människor och miljö. Vi slutar därför aldrig att leta efter nya lösningar och produkter som lämnar mindre fotspår på vår planet.