Guestify har mångårig erfarenhet, av att driva, äga, utveckla och leverera till hotell- och turistföretag, det ger oss en plattform för att kvalificera oss som erfarna rådgivare. Det gjorde det också enkelt och naturligt för oss att skapa Guestify genom insikten att ”en nöjd gäst”, guest + satisfy = Guestify är vår mission.

”Passion for guests”, handlar både om att ha insikt om gästens värderingar, behov och förekomma för att leverera bra gästupplevelser varje dag. Trender kommer och går men funktion består, en gammal sanning för vissa trender är viktiga både i nutid och framtid – exempelvis miljöaspekten som är en ledstjärna för många idag.

Guestify erbjuder alltid hjälp och goda råd men för att göra det enklare har vi också paketerat detta i form av två tjänstepaket ;

  • Upplysning
    Guestify gör en revision av nuvarande utbud av gästprodukter, hotellrum och övriga gästutrymmen. Tillsammans med ansvarig personal går vi igenom inköp, leverantörer, utrustning och försöker identifiera förbättringar utifrån ert hotell- eller anläggnings koncept och ert bolags värderingar. Detta sammanställs och levereras i form av en dokumentation som vi kallar för PFYG (Passion For Your Guests).                  
  • Nystart
    Guestify bistår som idégivare i anslutning till etablering av nya hotell och turist-anläggningar, detta för att hjälpa er med att förstärka koncept och varumärke genom maximala gästupplevelser avseende de delar vi kan bidra med. Vi arbetar också fram en lösning för leveranser, lager och logistik som passar era behov och som gör att ni kan vara trygga med snabba leveranser av rätt produkter.       

Guestify erbjuder en enkla, effektiva lösningar med miljö i fokus och vill bidra till att kunder kan ha mer tid och fokus på det som är viktigt – våra gemensamma gäster!